BAC 5/5 Fɔngbè

2.500CFA

TOHAN BENƐƐ TƆN

Dido: Hangbe ɖé ɖi sín ayǐtehɔnnu mi nɔ se à ?
Hanyiyi:
Benɛɛtovi lɛ mi, mi síte
Oo! Mi si te b’a nyi miɖesú
Ayǐ ɖo hunhɔn dó ayǐ jí wɛ mi bo fɔ́n.

Handido 1
Ɛɛn sín hwexonu wɛ,
Yɔlɔ éyɛ́ ko sɔ́ akpakpa, tɔgbó mitɔn lɛ bɔ ye ko jɛ godo mɛ lobo kpan akɔ́n bo vankàn kpó xomɛhunhun kpán, bo yi sozonu bɔ kanjɔ kɔn nyì ayǐ bǐ vannyavannya

Handido 2
Benɛtoliɖotetɔ din tɔn lɛ milɔ kan wezun wá, mi sɛ ta kpele bo ma sɔ kanlan gbe ó . b’a mɔ gan dó wa toyɛzɔ́ nú e na yi ta bonu vivuvivu mitɔn lɛ ka na wa mɔ gutɔn b’a ɖu lá

Handido 3
Xomɛsin kpodo wangbɛnumɛ jɔhɔn ɖò nyinyi wɛ̀ ɖò kɛ lɔ jí có bɔ̀ Benɛɛví,ma lin nǔ ɖé ó vò bo gó bɛlɛwó.
Gǒ bo nú nǔ ɖe ma gba ayì do nú wé ó ado kun nɔ ya sowinnya ó

Handido 4
Vɛ̌ ɖe ji dó sɔ wú bo kpɔ́n aya towe,sin tɔn amamu lɔ nyí nukunɖuɖo towe
bɔ vɔvɔ lɔ finlin we ta e tɔgbo towe lɛ, ye ko syɛn sín hwexoxu le
koklojo lɔ ka na jiɖe we ɖɔ̀ dɔkun lɔ a na wa mɔ dódó.

Handido 5
Ma ɖɔ Benɛɛ ce lɔ́
só e hwesivɔ nɔ bala ta ná nyɛnɛnɛ lɛɛ,
děkan ma dó xixa
gbehan e ɖo agbafafa le
wɛ sɛ́ sɔ dó b’acɔ́ nu we
a nyɔ́ ɖɛkpɛ bɔ kenu hunnu bǐ nɔ ba we,
gelesi ɖě kún nɔ xokan ɖo ayǐ towe ji
cóbo nɔ mɔ nǔɖuɖu ó.

Handido 6
Oo ! O Benɛɛ, vǐ towe lɛ ní ɖó gbe kpɔ́ bo sɔ nukɔnyiyi nú , ɖi nɔvi nɔvi ɖɔhun, bó ɖó nukun ɖɔ́ wɔ na jɛ, wɔ na jɛ, bɔ wɔ na jɛ bɔ vivuvivu towe lɛ na wa mɔ bo ɖu
ɖɛ e mi kɔn nɔ xo nu we tɛgbɛ lé ee ka nɛ́.

Commander par WhatsApp

Auteur : Mahoussi Espérance Victoire HOUNNOU

Edition : Nouveautés

Nombre de pages : 132pages

Plus d'offres pour ce produit!

Questions et demandes générales

Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.